Imprint

Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
SE-120 06 Stockholm

Besöksadress: Hammarby Allé 29, Hammarby Sjöstad

Organisationsnummer/VAT-no: SE-556103065001

Management Board
Amy Arthur, VD
Ulrika Henriksson, vice VD
Staffan Gustavsson, styrelseledamot

Telefon: +46 8 721 00 00
EMail: info.sto@boehringer-ingelheim.com